banenr

önüm

AEC2305 Ownuk kuwwatly gaz duýduryş dolandyryjysy

Gysga düşündiriş:

Awtobus signalyny geçirmek (S1, S2, GND we + 24V);

Combangyjy gazlara we buglara gözegçilik etmek üçin hakyky wagtlaýyn konsentrasiýa displeýi ýa-da wagt displeýi;

Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki yzarlamak;

Anti-RFI / EMI päsgelçiligi;

Iki duýduryş derejesi: Pes duýduryş we ýokary duýduryş, duýduryş bahalary sazlanyp bilner;

Duýduryş signallaryny gaýtadan işlemek şowsuzlyk signallaryny gaýtadan işlemekden ileri tutulýar;

Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Işleýän naprýa .eniýe AC176V ~ AC264V (50Hz ± 1%)
Kuwwat sarp etmek ≤10W (goldaw enjamlaryndan başga)
Işlemek üçin daşky gurşaw ýagdaýy temperatura 0 ℃ ~ +40 relative, otnositel çyglylyk93% RH
Signal geçirişi dört awtobus ulgamy (S1, S2, + 24V we GND)
Signal geçiriş aralygy 001500m (2,5mm)2)
Tapylan gazyň görnüşleri % LEL
Potensial  1 ~ 2
Uýgunlaşdyrylan enjamlar gaz detektorlary: GT-AEC2331a, GT-AEC2232a, GT-AEC2232bX / A
Giriş moduly JB-MK-AEC2241 (d)
Janköýer baglanyşyk gutulary JB-ZX-AEC2252F
Solenoid klapan baglanyşyk gutulary JB-ZX-AEC2252B
Çykyş Aragatnaşyk kuwwaty 10A / DC30V ýa-da 10A / AC250V bolan iki sany programmirläp bolýan röle çykyşlary
RS485Bus aragatnaşyk interfeýsi (standart MODBUS protokoly) Duýduryş sazlamasy pes duýduryş we ýokary duýduryş
Duýduryş tertibi eşidilýän-wizual duýduryş
Görkeziş säwligi ±5%LEL
Ekran tertibi nixie turba
Serhet ölçegleri(uzynlygy × ini × galyňlygy)  254mm ×200mm ×90mm
Jemi agram takmynan 4,5 kg (garaşma elektrik üpjünçiligini goşmak bilen)
Gurmak tertibi diwara gurlan
Garaşma elektrik üpjünçiligi DC12V /1.3Ahatial2
Gurmak tertibi diwara gurlan
Garaşma elektrik üpjünçiligi DC12V /1.3Ah × 2

Esasy aýratynlyklar

● Awtobus signalyny geçirmek (S1, S2, GND we + 24V);

Combableanýan gazlara we buglara gözegçilik etmek üçin real wagt konsentrasiýa ekrany ýa-da wagt displeýi;

Sens Awtomatiki kalibrleme we datçigiň garramagyny awtomatiki yzarlamak;

RF Anti-RFI / EMI päsgelçiligi;

● Iki sany duýduryş derejesi: Pes duýduryş we ýokary duýduryş, duýduryş bahalary sazlanyp bilner;

Jaler Duýduryş signallaryny gaýtadan işlemek şowsuzlyk signallaryny gaýtadan işlemekden ileri tutulýar;

Failure Şowsuzlyga awtomatiki gözegçilik etmek;şowsuzlygyň ýerini we görnüşini dogry görkezmek;

External Daşarky enjamlary awtomatiki ýa-da el bilen dolandyrmak üçin programmirläp bolýan içerki baglanyşyk çykyş modullarynyň iki toplumy we programmirläp bolýan iki gyssagly düwme;

● Güýçli ýat: iň soňky 999 duýduryş ýazgysynyň taryhy ýazgylary, 100 şowsuzlyk ýazgysy we 100 başlangyç / ýapmak ýazgysy, elektrik togy kesilen halatynda ýitmez;

48 RS485 awtobus aragatnaşyk interfeýsi islendik enjamy standart MBODBUS protokoly bilen gabat getirmek üçin elýeterlidir, şeýlelik bilen has uly gaz ulgamyny dolandyrmak ulgamyny emele getirer;

● pleönekeý we amatly amal: ulgamyň ähli konfigurasiýalaryny bir düwme bilen tamamlap bolýar;

● Owadan görnüşi, kiçi göwrümi we amatly gurnama.

Gurluşy

1. Gapdal gulp
2. Örtük
3. Awtobus birikmesi terminaly
4. Zemin terminaly
5. Içerki çykyş modullarynyň birikdiriş terminallary
6. Garaşýan elektrik üpjünçiliginiň kommutatory
7. RS485 awtobus aragatnaşyk interfeýsi
8. Garaşylýan elektrik üpjünçiliginiň predohraniteli
9. Elektrik üpjünçiligi terminaly
10. Gelýän deşik
11. Esasy elektrik üpjünçiliginiň predohraniteli
12. Esasy elektrik üpjünçiliginiň kommutatory
13. Garaşma elektrik üpjünçiligi
14. Aşakdaky guty
15. Şah
16. Dolandyryş paneli

Dolandyryş paneli / Aşaky tagta we korpus üçin ölçeg diagrammasy

Sim diagrammasy

Birikdiriş terminallary:

L we N:AC220V elektrik üpjünçilik terminallary

NC (adatça ýapyk), COM (Umumy) we NOOK (adatça açyk):(2)toplumlary) daşarky gözegçilik signallary çykyş terminallary üçin çykyş terminallary

S1, S2, GND, + 24V:Ulgam awtobus birikmesi terminaly

A, GND we B:RS485 aragatnaşyk interfeýs birikdiriş terminallary

1) Göwrüm: kontrolleýere daşarky birikdirilen detektorlaryň we giriş modullarynyň umumy sany 2-den köp bolmaly däldir.

2) Daşarky enjamlara gözegçilik etmek üçin kontrolleýjiniň içinde iki sany röle (ýagny içerki baglanyşyk modullary) üçin aragatnaşyk netijeleri bar.

Ulgamyň deslapky sazlamasy, detektor duýduryş bereninde iki röle toplum signallary çykarar.

3) Içerki baglanyşyk modullarynyň iki toplumy aşakdaky bäş çykyş reesiminden birini üpjün edip biler:

A. Passiw kommutasiýa bahasy signalynyň çykyşy: aragatnaşyk kuwwaty: 10A / AC220V ýa-da 10A / DC24V

B. Passiw ylgaw signalynyň çykyşy: aragatnaşyk kuwwaty: 10A / AC220V ýa-da 10A / DC24V

C. DC24V / 200mA derejeli signal çykyşy (+ OK +, COM-)

D. DC24V / 200mA impuls signalynyň çykyşy (+ OK +, COM-)

E. Potensialyň çykarylyşy (+ OK +, COM-)

Noteörite bellik:

Bellenen:“Çykyş 1” we “Çykyş 2” passiw kommutasiýa baha signallarydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň