banner

habarlar

21-nji Hytaý Halkara Nebit we Nebit Himiýa Tehnologiýasy we Enjamlary Sergisi 8-nji awgustdan 10-njy awgust aralygynda Pekinde • Hytaý Halkara Sergi Merkezinde (Täze zal) uly açyldy.Sergi meýdany 100,000 inedördül metre ýetdi we sergä 1800 töweregi kompaniýa gatnaşdy.
Milli standart GB50493-2019 "Nebit-himiki ýangyjy gaz we zäherli gazy kesgitlemek we duýduryş dizaýn standartlary" doly durmuşa geçiriljek wagty, milli standartyň gatnaşyjy bölümleriniň biri hökmünde ACTION täze milli standart çözgüdi resmi taýdan işe girizdi we Pekinde uly açylan 21-nji Hytaý Halkara Nebit we Nebit Himiýa Tehnologiýasy we Enjamlary sergisinde peýda boldy.ACTION, gazyň howpsuzlygyna gözegçilik etmekde 20 ýyldan gowrak senagat binýadynyň ýagyşyna eýe, bu sergide hödürlenen önümler nebit-gaz burawlamak we öndürmek, nebit-gaz saklamak we daşamak, nebit we gaz arassalamak üçin täze milli standart çözgütleri hödürledi. , nebit we gaz satuwy.Adaty durnukly gaz detektoryndan, gaz duýduryşyndan we göçme gaz detektor önümlerinden başga-da, önümlerde elde işleýän lazer telemetri gurallary, elde işleýän lazer metany gaz telemetri, bulut stoly çyzykly lazer metany gaz detektorlary, howpsuzlyk gözegçilik ulgamlary, gaz duýduryş gözegçiligi, akylly hyzmat platformalary we ş.m.
Dünýäde çipleriň ýetmezçiligi şertinde, ACTION, özbaşdak öndürilen datçikleriň myhmanlar tarapyndan biragyzdan ykrar edilendigini görkezdi.Adaty ýarymgeçirijilerden we katalitik ýanmakdan başga-da, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak öndürilýän infragyzyl datçikleriň we lazer datçikleriniň peýda bolmagy, şübhesiz, içerki gazyň howpsuzlygyna gözegçilik pudagyny güýçlendirer.
Bu sergide kompaniýamyz gelýänler we üpjün edijiler tarapyndan ýokary baha berildi."Howpsuzlyk, ygtybarlylyk we ynam" markasynyň düşündirişini berjaý etmegi dowam etdirýäris we "hünär tehnologiýasy howpsuzlyga eltýär, üznüksiz gowulaşmak ygtybarlylygy kepillendirýär, durnukly innowasiýa müşderileri has kanagatlandyrýar!" hil we ygtybarly gaz kesgitleýji önümler.Dünýädäki howpsuz gaz ulanyş pudagynda öňdebaryjy hünärmen boluň.


Iş wagty: 11-nji oktýabr -2021