banenr

önüm

BT-AEC2688 Göçme köp gaz detektory

Gysga düşündiriş:

Birleşdirilen göçme gaz detektory bir wagtyň özünde dürli ýanýan, zäherli we zyýanly gazlary tapyp biler.Şäher gazy, nebithimiýa, demir we polat metallurgiýasy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Işgärler üçin diňe şahsy goragy götermek amatly bolman, eýsem ýerinde barlag enjamlary hökmünde hem ulanylyp bilner.

HEREKET gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1) Dürli gazlary ýüze çykarmak: dürli gaz görnüşleri we diapazonlary bilen datçikleri gabat getirip, dürli ýerlerde dürli müşderileriň ýüze çykaryş zerurlyklaryny çalt kanagatlandyryp biler;

2) Sorujy nasosda gurlan: 11,8 dýuým (30 sm) akja boýn nasos zondy weexuzyn şlangy (3 metre çenli), ýapyk we çäklendirilen ýerleri aňsatlyk bilen tapmak üçin aňsatlyk bilen çalşyp bolýar;

3)Uly LCDdispleý: nokat matrisa LCD displeý, 4 bölünen ekran şol bir wagtyň özünde degişli gaz konsentrasiýasy maglumatyny görkezip biler we TWA, STEL bahasy we iň ýokary bahasy soralyp bilner;

4) Dürli duýduryş görnüşleri:sýokary çäk, pes çäk, TWA we STEL duýduryşlaryny goldaň.Şol bir wagtda,görkeziji yşyk duýduryşy, buzzer duýduryşy, ekranyň görkeziş duýduryşy we yrgyldy duýduryşy,duýduryş effekti ajaýyp;

5) intelligenceokary akyl we sanlaşdyrma: sagýokary öndürijilikli mikro-gözegçilik tehnologiýasy, awtomatiki näsazlygy kesgitlemek, awtomatiki duýduryş we ýokary konsentrasiýaly gazyň üstünden awtomatiki gorag;

6) Host kompýuter aragatnaşygy: esasy kompýutere USB arkaly birikdiriň, parametr sazlamasyny goldaň we surnallary ýükläň;

7) Partlama garşy dizaýn: ebu önümiň ýapylmagy könelişmä garşy we ýokary güýçli ABS materiallaryndan ýasalýar we partlamanyň subutnamasy Ex ib IIC T4 Gb-e ýetýär.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Gözlenýän gazlar Combangyjy gaz, O2, H2S, CO, SO2, NH3, CL2, NO2 we ş.m.
Ectionüze çykarmak tertibi Diffusive/ nasos sorujy
Gymmatlygy görkezmek säwligi ±3% LEL (ýangyjy gazlar,±3% FS (zäherli we howply gazlar),±2% FS (O2)
Ekran tertibi DLCD ot matrisa
Işleýän naprýa .eniýe DC3.7V / 1800mAh
Iş wagty Diffuziýa görnüşi12h / nasos sorujy görnüşi10s
Gorag derejesi IP66 (diffuziýa) / IP65 (nasos sorujy)
Işleýiş temperaturasy -25℃ ~+55
Material Piň soňkyABS
Ölçeg agramy L×W×H: 142.4×69×37,4mm, 300g (diffuziýa) / 146,8mm × 69mm × 46,4mm, 420g(nasos sorujy)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler