banenr

önüm

BT-AEC2688 Göçme köp gaz detektory

Gysga düşündiriş:

Birleşdirilen göçme gaz detektory bir wagtyň özünde dürli ýanýan, zäherli we zyýanly gazlary tapyp biler.Şäher gazy, nebithimiýa, demir we polat metallurgiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Işgärler üçin diňe şahsy goragy götermek amatly bolman, eýsem ýerinde barlag enjamlary hökmünde hem ulanylyp bilner.

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokady

1) Dürli gazlary kesgitlemek: dürli gaz görnüşleri we diapazonlary bilen datçikleri deňeşdirip, dürli ýerlerde dürli müşderileriň ýüze çykaryş zerurlyklaryny çalt kanagatlandyryp biler;

2) Sorujy nasosda gurlan: 11,8 dýuým (30 sm) akja boýn nasos zondy weexuzyn şlang (3 metre çenli) we ýapyk we çäklendirilen ýerleri aňsatlyk bilen kesgitlemek üçin aňsatlyk bilen çalşylýar;

3)Uly LCDdispleý: nokat matrisa LCD displeý, 4 bölünen ekran bir wagtyň özünde degişli gaz konsentrasiýasy maglumatyny görkezip biler we TWA, STEL bahasy we iň ýokary bahasy soralyp bilner;

4) Dürli duýduryş görnüşleri:sýokary çäk, pes çäk, TWA we STEL duýduryşlaryny goldaň.Şol bir wagtda,görkeziji yşyk duýduryşy, buzzer duýduryşy, ekrany görkezýän duýduryş we yrgyldy duýduryşy,duýduryş täsiri ajaýyp;

5) intelligenceokary akyl we sanlaşdyrma: sagýokary öndürijilikli mikro-gözegçilik tehnologiýasy, awtomatiki näsazlygy kesgitlemek, awtomatiki duýduryş we ýokary konsentrasiýaly gazyň üstünden awtomatiki gorag;

6) Hoster eýesi kompýuter aragatnaşygy: baş kompýuteriň üsti bilen USB arkaly birikdiriň, parametr sazlamasyny goldaň we surnallary ýükläň;

7) Partlama garşy dizaýn: ebu önümiň ýapylmagy, könelişmä garşy we ýokary güýçli ABS materiallaryndan ýasalýar we partlama garşy derejesi Ex ib IIC T4 Gb-e ýetýär.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Gözlenýän gazlar Combangyjy gaz, O2, H2S, CO, SO2, NH3, CL2, NO2 we ş.m.
Ectionüze çykarmak tertibi Diffusive/ nasos sorujy
Gymmat görkeziş säwligi ±3% LEL (ýangyjy gazlar,±3% FS (zäherli we howply gazlar),±2% FS (O2)
Ekran tertibi Dot matrisa LCD
Işleýän naprýa .eniýe DC3.7V / 1800mAh
Iş wagty Diffuziýanyň görnüşi12h / nasos sorujy görnüşi10s
Gorag derejesi IP66 (diffuziýa) / IP65 (nasos sorujy)
Işleýiş temperaturasy -25℃ ~+55
Material Piň soňkyABS
Ölçeg agramy L×W×H: 142.4×69×37,4mm, 300g (diffuziýa) / 146,8mm × 69mm × 46,4mm, 420g(nasos sorujy)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler