AKX03
AKX02-1
aa94ad2e

esasy önüm

önümler kategoriýasy

biz hakda

biz hakda

1998-nji ýylda döredilen ACTION, dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, marketing we hyzmat bilen meşgullanýan ýokary derejeli ýokary tehnologiýaly guramadyr.Hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi.Bu pudakda belli öndüriji hökmünde awtobus esasly aragatnaşyk önümlerini çykarmakda öňdäki orunlary eýeleýär.Ösen tehnologiýa, önümçilik prosesi, hil dolandyryş ulgamy we döwrebaplaşdyrylan önümçilik we gaýtadan işlemek enjamlaryny ulanmak bilen, ACTION ýokary hilli, güýçli funksiýa we aňsat gurnama, düzediş we ulanmak bilen häsiýetlendirilýän akylly gaz detektorlaryny we duýduryş gözegçiligini özbaşdak ösdürýär we öndürýär.

Has köp

has köp
 • 1998
  Kompaniýa döretmek
 • 23+
  Harby tehniki tejribe
 • 2000inedördül metr+
  Zawod meýdany

köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.
Gollanma üçin basyň

önümçilik meselesi

 • Uelangyç gazynyň çözgüdi
  Hereket, esasan ýangyç guýulýan stansiýalaryň enjamlarynda ulanylýan şäher ýangyç gazy howpsuzlygy ulgamynyň ygtybarly çözgüdini bermäge bagyşlanýar.
  has köp
 • Senagat gazy çözgüdi
  Hereket, nebit we gaz gazyp almak, nebiti gaýtadan işlemek ýaly proseduralara iň ygtybarly we iň täsirli gaz tapyş çözgüdi bermäge bagyşlanýar.
  has köp
 • Şäher kömekçi tuneli gaz duýduryş çözgüdi
  Peýdaly tuneliň gözegçiligi we aladalandyryjy çözgüt gaty giňişleýin dolandyryş ulgamy.Dürli ulgamlaryň tehniki ulgamlary dürli-dürli bolansoň ...
  has köp
 • Akylly howpsuzlyk çözgüdi
  MSSP MAXONIC Toparyna we golçur kompaniýalaryna hyzmat edýän akylly hyzmat platformasydyr.Lifehli ömri wagtynda, aýdyň we takyk üpjün edýär ...
  has köp

pudak habarlary

 • HEREKET önümleri we çözgütleri ýüzlerçe ýurtda we sebitde giňden ulanylýar, 20-den gowrak ýatagy, Nebit, himiýa, derman, metallurgiýa, magdançylyk, polat, ýörite senagat zawodlary ...
 • Esasy tehnologiýa hökmünde datçik bilen ACTION önüm üçin ähli taraplaýyn tehniki goldawy we ýerli bazara laýyk gelmek üçin dürli müşderiniň OEM / ODM talaplaryny bermäge ukyplydyr ..
 • 23 ýyllyk gaz duýduryş tejribesi bolan jogapkär kompaniýa hökmünde, ACTION örän hyzmatdaşyny gowy görýär we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz üçin bilelikde peýdalanmak üçin ösmäge taýyn ...
 • parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter