aa94ad2e
AKX02-1
AKX03

esasy önüm

önümler kategoriýasy

about-us

biz hakda

1998-nji ýylda döredilen ACTION, dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, marketing we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen paýdarlar ýokary tehnologiýaly guramadyr.Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Bu pudakda belli öndüriji hökmünde awtobus esasly aragatnaşyk önümlerini çykarmakda öňdäki orunlary eýeleýär.Öňdebaryjy tehnologiýa, önümçilik prosesi, hil dolandyryş ulgamy we döwrebaplaşdyrylan önümçilik we gaýtadan işlemek enjamlaryny ulanmak bilen, ACTION ýokary hilli, güýçli işleýşi we aňsat gurnama, düzediş we ulanmak bilen häsiýetlendirilýän akylly gaz detektorlaryny we duýduryş gözegçiligini özbaşdak ösdürýär we öndürýär.

has köp
 • 1998
  Kompaniýa döretmek
 • 23+
  Harby tehniki tejribe
 • 2000-nji ýylinedördül metr+
  Zawod meýdany

köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz barada iň soňky maglumat.
Gollanma üçin basyň

önümçilik meselesi

 • Uelangyç gazynyň çözgüdi
  Hereket, esasan ýangyç guýulýan stansiýalaryň enjamlaryna ulanylýan şäher ýangyç gaz howpsuzlygy ulgamynyň ygtybarly çözgüdini bermäge bagyşlanýar.
  has köp
 • Senagat gazynyň çözgüdi
  Hereket, nebiti we gazy gazyp almak, nebiti gaýtadan işlemek ýaly proseduralara iň ygtybarly we iň täsirli gaz tapmagyň çözgüdini bermäge bagyşlanýar.
  has köp
 • Şäher kömekçi tuneli gaz duýduryş çözgüdi
  Peýdaly tuneliň gözegçiligi we aladalandyryjy çözgüdi gaty giňişleýin dolandyryş ulgamy.Dürli ulgamlaryň tehniki ulgamlary dürli-dürli bolansoň ...
  has köp
 • Akylly howpsuzlyk topragy
  MSSP MAXONIC toparyna we golçur kompaniýalaryna hyzmat edýän akylly hyzmat platformasydyr.Bütin ömri wagtynda, aýdyň we takyk üpjün edýär ...
  has köp

pudak habarlary

 • HEREKET önümleri we ýüzlerçe ýurtda we sebitlerde giňden ulanylýan 20-den gowrak ýatagy, Nebit, himiýa, derman, metallurgiýa, magdançylyk, polat, ýörite senagat zawodlary ...
 • Esasy tehnologiýa hökmünde datçik bilen ACTION önüme hemme taraplaýyn tehniki goldaw bermäge we ýerli bazara laýyk gelmek üçin dürli müşderiniň OEM / ODM talaplaryny bermäge ukyplydyr ..
 • 23 ýyllyk gaz duýduryş tejribesi bolan jogapkär kompaniýa hökmünde, ACTION örän hyzmatdaşyny gowy görýär we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz üçin bilelikde peýdalanmak üçin ösmäge taýyn ...
 • parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter
  parnter