banenr

önüm

BT-AEC2689 seriýaly eli lazer metan telemetri

Gysga düşündiriş:

BT-AEC2689 seriýaly lazer metan telemetri, ýokary tizlikde we takyklykda metanyň gazynyň syzmagyny uzakdan kesgitläp bilýän sazlanyp bilinýän lazer spektroskopiýasy (TDLAS) tehnologiýasyny kabul edýär.Operator, bu önümi howpsuz ýerde görünýän aralykda (täsirli synag aralygy ≤ 150 metr) metanyň gazynyň konsentrasiýasyna göni gözegçilik etmek üçin ulanyp biler.Barlaglaryň netijeliligini we hilini doly ýokarlandyryp biler we umumy howpsuzlyk barlaglary üçin uly amatlylygy üpjün edip bolmajak ýa-da ygtybarly we amatly ýere baryp bolmajak aýratyn we howply ýerlerde barlag geçirip biler.Önüm işlemek aňsat, çalt jogap we ýokary duýgurlyk.Esasan şäher gaz paýlaýjy turbageçirijiler, basyşy sazlaýjy stansiýalar, gaz saklaýjy baklar, ýangyç guýulýan stansiýalar, ýaşaýyş jaýlary, nebithimiýa senagaty we gazyň syzmagy mümkin beýleki ýerlerde ulanylýar.

HEREKET gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Haryt

Maglumatlar

Tapylan gaz

Metan

Kesgitlenen usullar

Uzakdan kesgitlemek

Jogap bermek wagty

≤0.1s

Kesgitlenen aralyk

0-150m

Kesgitlenen aralyk

0-100000ppm.m

Lazer derejesi kesgitlenildi

I synp

Lazer derejesini görkeziň

IIIR synp gönüden-göni görünmeýär

Üznüksiz iş wagty

≥8s

Gorag derejesi

IP54

Partlamadan goraýan dereje

Mysal üçin IIC T4 Gb

Işleýiş temperaturasy

-20 ℃+50 ℃

Esasy aýratynlyklar

Güýçli päsgelçilik ukyby

Metana duýgur we temperatura we çyglylyga täsir etmeýän ösen lazer spektral derňew tehnologiýasyny kabul edýär;

Millisekunt jogap

Millisekunt jogap wagty ulanyjy patrul barlagynyň netijeliligini we hilini ep-esli ýokarlandyryp biler;

Ultra uzak aralyk telemetriýa

Ultra uzak aralyga telemetriýa girip bolmaýan ýa-da ýetmek kyn bolan aýratyn we howply ýerleri barlamagy ygtybarly we amatly edýär;

Pleönekeý iş

Diňe çylşyrymly okuwsyz aňsatlyk bilen tapmak üçin triggeri çekmeli;

LCD displeý funksiýasy

LCD konsentrasiýa arassalamak we içgin görkezmek (C modeli reňkli LCD displeý)

Bejeriş mugt

Içki lazer enjamy we optiki gurluş birneme durnukly bolansoň, köplenç tehniki hyzmat gerek däl

Uzak ömür

Hyzmat möhleti 5-10 ýyla çenli bolup biler we hemmetaraplaýyn ulanyş bahasy pesdir

Bluetooth aragatnaşygy

Gurlan Bluetooth aragatnaşyk funksiýasy, jübi telefony APP bilen patrul ýol ýazgysy, konsentrasiýa egrisi, gündelik okamak we ş.m. funksiýalaryna düşünip biler.

Serhet ölçegi

Model saýlamak

Spesifikasiýa modeli

Goşmaça bellik

Kesgitlenen aralyk

Remark

BT-AEC2689

/

0-30M

Ölçegi: 145 * 173 * 72mm, Agramy: 500g

b

0-50M, 0-80M

Ölçegi: 242 * 190 * 94mm, Agramy: 650g

c

0-100M, 0-150M

Ölçegi: 193 * 188 * 68mm, Agramy: 750g


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň