banner

Kompaniýanyň hormaty

Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasynyň iňlis dilindäki asyl nusgasy (2020.07.07)


Zähmet saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasynyň asyl nusgasy (2020.07.07)


Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasynyň iňlis dilindäki asyl nusgasy (2020.07.07)


Howpsuzlyk önümçiliginiň standartlaşdyryş şahadatnamasy


2020 karz reýting şahadatnamasy AA + (2020.08.14)


Iki-ýeke integrasiýa dolandyryş ulgamyna baha beriş şahadatnamasy


Liaoning Jiucheng AAA Kärhananyň karz baha beriş şahadatnamasy (2021.6)


Hil we bitewiligiň milli ösen kärhanasy


Techokary tehnologiýaly kärhana kepilnamasy2019-12-19


Milli senagat önümini öndürmek üçin ygtyýarnama (asyl)


Metrologiýa hünärmenleri üçin milli amaly okuw bazasy - şahadatnama


Alibaba hünärli üpjün ediji (nyşan)


Germaniýanyň Fraunhofer instituty tarapyndan bilelikde gözlenýän hytaý-nemes intellektual önümçilik (Senagat 4.0) görkeziş taslamasy.


1/ 13