banner

Ösüş taryhy

Taryh

“Chengdu Action” garaşsyz dizaýn, gözleg we gözleg, gaz detektoryny öndürmek, satmak we satmak, gaz syzyşlaryny kesgitlemek ulgamy çözgütleri, gaz duýduryş gözegçiligi ulgamy çözgütleri boýunça ýöriteleşendir.Önüm liniýasy gaz gözegçiligi ulgamy, senagat durnuksyz gaz detektory, içerki gaz detektory we göçme gaz detektory ýaly 30-dan gowrak modeli öz içine alýar.
Programmalara nebit, himiýa, metallurgiýa, magdançylyk, demir we polat, elektronika, elektrik, derman, azyk, lukmançylyk saglygy, oba hojalygy, gaz, LPG, septiki tank, suw üpjünçiligi we akdyrmak, ýyladyş, şäher in engineeringenerçiligi, öý howpsuzlygy we saglyk, jemgyýetçilik girýär sebitler, galyndylary arassalamak, lagym arassalamak we beýleki köp sanly pudak.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CMC, CE, CNEX, NEPSI, HART we SIL2 tassyklamalaryna we ş.m.

 • -2021-

  ·Biz elmydama ýolda ..

 • -2020-

  ·15 million MEMS datçigiň gözleg we ösüş taslamalarynyň ýyllyk önümçiligi üçin senagat 4.0 standart ussahanasy öndürildi.

 • -2019-

  ·2018-nji ýylda Siçuan welaýatynyň bütewilik görkeziş kärhanasynda ýeňiş gazandy S Siçuan gaz birleşiginiň agzalyk şahadatnamasyny aldy.

 • -2018-

  ·20 ýyllygyny belläp, “Howpsuzlyk 20 ýyl, onýyllyklara ynamly” mowzugy bilen baýramçylyk gurady.

 • -2017-

  ·Hereket markasy bolan akylly gaz detektory, Siçuan welaýat halk hökümeti tarapyndan Siçuan welaýatynda meşhur marka önümi diýlip atlandyryldy.

 • -2016-

  ·Bu kompaniýa, Siçuan welaýatynyň ýokary okuw jaýlary üçin uniwersitet şäherçesinden daşary tejribe we okuw bazasy diýlip atlandyryldy.

 • -2015-

  ·Kompaniýa CMMI3 şahadatnamasyna eýe boldy Cheng Çengduda tehniki merkez hökmünde kesgitlenildi.

 • -2014-

  ·2014-nji ýylyň ýokary tehnologiýaly kärhanasyny aldy.

 • -2013-

  ·China Resurs Gas tarapyndan ygtyýar berildi we üpjün ediji boldy.

 • -2012-

  ·Fireangyn in Engineeringenerçilik dizaýny we gurluşygy üçin derejeli kär derejesini aldy ; Çengdu gazy anyklaýyş in Engineeringenerçilik tehnologiýa merkezi şäher derejesindäki in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi hökmünde hasaba alyndy.

 • -2011-

  ·Şereket, Çengduda iň oňat on sany IoT kärhanasynyň birine öwrüldi CN CNOOC tarapyndan ygtyýar berildi we üpjün ediji boldy.

 • -2010-

  ·Chengdu IoT Alliance-nyň müdiri boldy;ENN tarapyndan ygtyýar berildi we üpjün ediji boldy.

 • -2009-

  ·Hytaý gaz satyn alyş web sahypasynyň laýyk üpjün edijisi boldy (paýdarlar reformasy tamamlandy we şol ýyl kompaniýanyň adyna “Chengdu Action Electronics” paýdarlar jemgyýeti, Ltd ady berildi).

 • -2008-

  ·Kompaniýa milli derejeli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde kesgitlenildi.

 • -2007-

  ·Ylmy we tehnologiki ösüş üçin baýragy aldy we Hytaýda AAA-karz kärhanalary üçin şahadatnama aldy;Kompaniýa SINOPEC we Energy Ahead web sahypasyna girip, üpjün ediji bolup biler.

 • -2006-

  ·Kompaniýa programma üpjünçiligini we programma üpjünçiligini önümi tassyklamakdan geçdi we Çengdunyň Hi-tech zonasynda "uly salgyt töleýji" derejesine eýe boldy.

 • -2005-

  ·Kompaniýa, Siçuan Hil we Tehniki Gözegçilik Maglumat Merkezi tarapyndan "hilini we düzgünleri berjaý edýän ygtybarly kärhana" hökmünde baha berildi.

 • -2004-

  ·Kompaniýa Milli innowasiýa gaznasy tarapyndan maliýeleşdirildi.

 • -2003-

  ·Bu kompaniýa, Siçuan welaýat ylym we tehnologiýa bölümi tarapyndan ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde baha berildi.

 • -2002-

  ·Bu kompaniýa, Hytaýyň günorta-günbataryndaky görnüşi tassyklamak üçin zawodyň ýagdaýyny barlaýan ilkinji kompaniýa boldy.Barlagdan soň täze önümler kabul ederlikli tapyldy.

 • -1998-1999-

  ·Kompaniýa, Hytaýyň Milli gözegçilik we ýangyn elektroniki önümiň hilini barlamak merkezinden Gözleg şahadatnamasyny aldy we önümler Pekine satyldy.