banenr

önüm

DN15 Öý gazy Solenoid klapan

Gysga düşündiriş:

Bu gaz syzdyryjy ýapyk klapan, adatdan daşary ýagdaýlarda gaz üpjünçiligini ýapmak üçin ulanylýar.Çalt kesilmegi, oňat möhürlemek ukyby, pes energiýa sarp etmegi, ýokary duýgurlyk, ygtybarly hereket, kiçi göwrüm we amatly ulanmak bilen häsiýetlendirilýär.

Solenoid klapanlary ýerinde ýa-da uzakdan el bilen / awtomatiki usulda kesilmegini amala aşyrmak we gazyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ACTION garaşsyz ýanýan gaz detektory ýa-da beýleki akylly duýduryş dolandyryş terminaly modullary bilen birikdirilip bilner.

Gaz solenoid klapanyň ululygy DN15 ~ DN25 (1/2 ″ ~ 1 ″), guýma alýumin materiallary, ulanmaga çydamly we gurmak aňsat.

Mugt nusgalary almak üçin Sorag düwmesine basyň!

Hereket gaz detektorlary OEM & ODM tarapyndan goldanýan we hakyky ýetişen enjamlar, 1998-nji ýyldan bäri içerki we daşary ýurtlarda millionlarça taslamada synagdan geçirilýär!Islegleriňizi bu ýerde goýmakdan çekinmäň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Haryt

Maglumatlar

Orta görnüş

Natural gazlar, suwuklandyrylan gazlar, emeli kömür gazlary we poslamaýan gazlar

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

DC9V kuwwatlylygy

Iş tertibi

Naçyk

Drift diametri

DN15

Kesmek üçin wagt

0.3s

Iş basyşy

50 kPa

Atmosfera basyşy

86 kPa ~ 106kPa

Işleýän gurşawyň temperaturasy

-10~ + 60

Otnositel çyglylyk

93%

Partlama garşysynp

Exmb IIBT6Gb

Täzeden düzmek

Mher ýyl täzeden düzmek

Klapan materialy

Calýumin

Baglaýjy sapak

G1 / 2(aýal)

Esasy aýratynlyklar

Bu önüm adatdan daşary ýagdaýlarda gaz üpjünçiligini kesmek üçin ulanylýar.Çalt kesilmegi, gowy möhürlemek ukyby, pes energiýa sarp etmegi, ýokary duýgurlyk, ygtybarly hereket, kiçi göwrüm we amatly ulanmak bilen häsiýetlendirilýär;

Gaz üpjünçiligini ýerinde ýa-da uzakdan el bilen / awtomatiki kesilmegini amala aşyrmak we gazyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ACTION garaşsyz ýanýan gaz detektory ýa-da beýleki akylly duýduryş dolandyryş terminaly modullary bilen birikdirilip bilner..

Model saýlamak

Haryt ady

Model

Geçiriş tertibi

Goşmaça bellik

Bellik

Öý hojalygynyň gazy solenoid klapan

DN15

A görnüşi B (gara) Sargyt goýanyňyzda geçiriş tertibini we reňkini görkezmegiňizi haýyş edýäris
C görnüşi Y (sary)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň