banenr

önüm

 • DN15 Household Gas Solenoid Valve 副本

  DN15 Öý gazy Solenoid klapan 副本

  Bu gaz syzýan ýapyk klapan, adatdan daşary ýagdaýlarda gaz üpjünçiligini ýapmak üçin ulanylýar.Çalt kesilmegi, oňat möhürlemek ukyby, pes energiýa sarp etmegi, ýokary duýgurlyk, ygtybarly hereket, kiçi göwrüm we amatly ulanmak bilen häsiýetlendirilýär.

  Solenoid klapanlary ýerinde ýa-da uzakdan el bilen / awtomatiki usulda kesilmegini amala aşyrmak we gazyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ACTION garaşsyz ýanýan gaz detektory ýa-da beýleki akylly duýduryş terminaly modullary bilen birikdirilip bilner.

  Gaz solenoid klapanyň ululygy DN15 ~ DN25 (1/2 ″ ~ 1 ″), guýma alýumin materiallary, ulanmaga çydamly we gurmak aňsat.

 • DN15 Household Gas Solenoid Valve

  DN15 Öý gazy Solenoid klapan

  Bu DN15 öý gazy solenoid klapan, adatdan daşary ýagdaýlarda gaz üpjünçiligini ýapmak üçin ulanylýar.Çalt kesilmegi, oňat möhürlemek ukyby, pes energiýa sarp etmegi, ýokary duýgurlyk, ygtybarly hereket, kiçi göwrüm we amatly ulanmak bilen häsiýetlendirilýär.

  Gaz üpjünçiliginiň ýerinde ýa-da uzakdan el bilen / awtomatiki kesilmegini üpjün etmek we gazyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ACTION garaşsyz ýanýan gaz detektory ýa-da beýleki akylly duýduryş dolandyryş terminaly modullary bilen birikdirilip bilner.

  Öý gazy solenoid klapanlarynyň ululygy DN15 ~ DN25 (1/2 ″ ~ 1 ″), guýma alýumin materiallary, ulanmaga çydamly we gurmak aňsat.

 • JT-AEC2361a Series household combustible gas detector

  JT-AEC2361a Öý ýangyjy gaz detektory

  A.smart öý stiliniň dizaýny, has doly funksiýalary bilen optimallaşdyrylan öý gaz duýduryşyny. Bu 's çykyş funksiýasynyň çeýe konfigurasiýasy we giňeldilenWIFIaragatnaşyk funksiýasy. Bu culanyjylaryň aşhana gaz gurşawynyň howpsuzlygyna we dürli çykyş funksiýalaryna gözegçilik etmek üçin isleglerini kanagatlandyrmak, atoparlara, kompaniýalara we ahyrky sarp edijilere degişlidir.

 • JT-AEC2363a Household Combustible Gas Detector

  JT-AEC2363a Öýde ýanýan gaz detektory

  Simpleönekeý funksiýalar we fokusly ýönekeý we nusgawy öý gaz duýduryşy.Aşhanadaky gaz syzyşlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Costokary çykdajyly öndürijilik, toparyň uly göwrümli merkezleşdirilen satyn alşyny kanagatlandyryp biler, dolandyryş çykdajylaryny azaldyp biler we ýokary girdeji gazanýan agentler üçin amatlydyr.

 • Z0.9TZ-15 Pipeline Gas Self-closing Valve

  Z0.9TZ-15 Turbageçiriji gazyň öz-özüni ýapýan klapan

  Turbageçiriji gazyň öz-özüni ýapýan klapan, içerki pes basyşly gaz turbasynyň ahyrynda gurlan we rezin şlanglar ýa-da demir gabyklar arkaly ýapyk gaz enjamlaryna birikdirilen gurnama enjamydyr.Haçan-da turbadaky gaz basyşy sazlaýyş bahasyndan pes ýa-da ýokary bolsa, ýa-dawşonuň üçin şlang döwülýär, ýykylýar we basyşyň ýitmegine sebäp bolýar, heläkçilikleriň öňüni almak üçin wagtynda awtomatiki usulda ýapylyp bilner.Näsazlyklary düzedenden soň el bilen täzeden düzmek talap edilýär.