banenr

önüm

 • Industrial Solenoid Valve DN25-DN200

  Senagat Solenoid klapan DN25-DN200

  Gaplanan partlama garşy: uçgun ýok, has durnukly we ygtybarly;

  Klapan açmak tertibi: el bilen täzeden düzmek, heläkçiligiň öňüni almak;

  Saklamak tertibi: klapan açyk ýa-da ýapyk bolany üçin durnukly işlemek (ýagny iki durnukly ýagdaý);

  Closeapylmagyň tizligi: 1s içinde gaz üpjünçiligini kesiň;

  Zorlukly sarsgyn bolan ýagdaýynda ýapmak;zorlukly akula ýagdaýynda klapan awtomatiki ýapylyp bilner;

  Garaşsyz basyş goýberişi: klapanyň öňünde we yzynda uly tapawut bar bolsa, basyş goýberiji klapan açylandan soň klapan açylyp bilner.Şeýlelik bilen, gizlin howpsuzlyk meselelerini aradan aýyryp, ýangyç gazy howada goýberilmez;