banenr

önüm

  • Z0.9TZ-15 Pipeline Gas Self-closing Valve

    Z0.9TZ-15 Turbageçiriji gazyň öz-özüni ýapýan klapan

    Turbageçiriji gazyň öz-özüni ýapýan klapan, içerki pes basyşly gaz turbasynyň ahyrynda gurlan we rezin şlanglar ýa-da demir gabyklar arkaly ýapyk gaz enjamlaryna birikdirilen gurnama enjamydyr.Haçan-da turbadaky gaz basyşy sazlaýyş bahasyndan pes ýa-da ýokary bolsa, ýa-dawşonuň üçin şlang döwülýär, ýykylýar we basyşyň ýitmegine sebäp bolýar, heläkçilikleriň öňüni almak üçin wagtynda awtomatiki usulda ýapylyp bilner.Näsazlyklary düzedenden soň el bilen täzeden düzmek talap edilýär.