banenr

önüm

 • BT-AEC2386 Portable Combustible Gas detector

  BT-AEC2386 Göçme ýangyç gaz detektory

  Porteke-täk göçme ýangyç gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, götermek aňsat.UlanmakHoneywell datçigi,has durnukly öndürijiligine eýe.Şäherdäki ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.

 • BT-AEC2383b Portable Single Gas Detector

  BT-AEC2383b Göçme ýeke gaz detektory

  Gaz patrulyny barlamak we öý hojalygy üçin amatly göçme gaz detektory.Işgärleriň götermegi kiçi we amatly.Iki howa giriş tertibi bar: diffuziýa görnüşi we nasos görnüşi.Goozenek dizaýny bilen utgaşyp, çäklendirilen giňişlikde gazyň syzmagyny aňsatlyk bilen kesgitläp bilýär.

 • BT-AEC2387 Portable Single Gas Detector

  BT-AEC2387 Göçme ýeke gaz detektory

  Portekeje göçme zäherli we zyýanly gaz detektory, jübü görnüşi dizaýny, açyk mämişi reňk, ykjam we açykgötermek üçin.Ihas durnukly öndürijiligi bilen halkara birinji setir marka datçigiwe o bolup bilerptional batareýa zarýad bermek.Şäherdäki ýangyç gazyny ulanýanlar tarapyndan giňden ulanylýar,petrohimiýa, demir we polat zawodlary we KOK.Gözegçiler ýa-da ýerdäki operatorlar bu önümi daşky gurşawa gözegçilik edenlerinde ýa-da bu önümi şahsy gorag üçin ulananlarynda özleri bilen getirýärler.