banner

Tehniki goldaw

Tehniki goldaw

Esasy tehnologiýa hökmünde datçik bilen, ACTION önüm üçin ähli taraplaýyn tehniki goldawy we ýerli bazara laýyk gelmek üçin dürli müşderiniň OEM / ODM talaplaryny üpjün etmäge ukyplydyr.

Şahadatnamalar

Hundredsüzlerçe ýurtda we sebitde giňden ulanylýan HEREKET önümleri we çözgütleri 20-den gowrak ýatagy öz içine alýar, Nebit, himiýa, derman, metallurgiýa, magdan, polat, ýörite senagat zawodlary, gaz gazanlary, gaz guýulýan stansiýalar, basyş sazlaýjy stansiýalar, şäher integrirlenen turba koridorlar, şäher gazy, öý, raýat we söwda ýerleri we ş.m. Önümleriniň hemmesi Hytaýyň Milli gözegçilik we ýangyn elektroniki önümiň hilini barlamak merkezi tarapyndan synagdan geçdi.Mundan başga-da, ACTION Hytaý ýangyn önümlerini kepillendiriş komitetinden görnüşi tassyklamak şahadatnamasyny we hil we tehniki gözegçilik býurosyndan CMC şahadatnamasyny aldy.Önümleriň köpüsi CE şahadatnamasy bilen şahadatnama aldy.

Distribýutorlar

23 ýyllyk gaz duýduryş tejribesi bolan jogapkär kompaniýa hökmünde, ACTION örän hyzmatdaşyny gowy görýär we özara bähbitleri üçin uzak möhletleýin hyzmatdaş bilen bilelikde ösmäge taýýardyr.Iň oňat baha ulgamyny, tehniki goldawy, onlaýn okuw we zawod okuwy bilen hyzmatdan soň we ş.m. alyp bilersiňiz.
Bütin dünýäde ýerli distribýutorlary gözleýäris!Arkaýyn habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.