banner

BIZI HEREKETDE tomaşa ediň!

Tehnologiýa, önümçilik we synag

“Chengdu Action Electronics” paýdarlar jemgyýeti, Ltd 1998-nji ýylda döredilip, 23 ýyl bäri gaz duýduryş detektoryny öndürýär.Gaz detektorynda içerki öňdebaryjy gözleg we ösüş ukybymyz, şeýle hem A-awtobus tehnologiýasy we integral tehnologiýa boýunça senagat taýdan ösen derejämiz bar.Awtobus tehnologiýasynyň iň uly göwrümli toplumynda bu pudakda sensor modullarynyň plug-play meselesini çözmek üçin ilki toplumlaýyn tehnologiýany hödürledi.

Kompaniýa başlaly bäri gowy iş abraýyna eýe bolup, degişli bölümler we döwlet edaralary tarapyndan köp sanly hormatly atlara eýe boldy.We TOP1 içerki gaz howpsuzlygyny goramak ulgamy umumy çözgüt we enjam üpjün ediji.Productshli önümleri Hytaýyň Milli Gözegçilik we Fireangyn Elektron Önüminiň Synag Merkezi tarapyndan synagdan geçdi we milli 3C şahadatnamasyny, Hil we Tehniki Gözegçilik Býurosy tarapyndan berlen önümçilik ölçeg guralynyň ygtyýarnamasyny we milli tarapyndan berlen partlama garşy şahadatnamany aldy. - derejeli gural we metr partlama garşy howpsuzlyk gözegçilik we gözegçilik stansiýasy.

Kompaniýanyň ýyllyk 15 million MEMS datçik gözleg we ösüş taslamalary üçin önümçilik 4.0 standart ussahanasy bar.Onda häzirki zaman gaz kesgitleýiş enjamy önümçilik liniýasy, 2 SMT ýokary tizlikli patch önümçilik liniýasy we her ýylda 4 million detektor we duýduryş öndüriji kuwwaty müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin gysga wagtda haryt iberip biler.Doly we ygtybarly marketing kanalyny döretdi we Hytaý Gaz Topary, ENN gazy, Hytaý Resurslary Gaz we Ganghua China gazyny ökde üpjün ediji.“PetroChina”, “Sinopec”, “CNOOC”, Sinszýan nebit-gaz ýatagy, günorta-günbatar nebit-gaz pudagy, “Daqing Oilfield Materials Group” we ş.m. bazara giriş şahadatnamalary bar.

 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project