banner

Näme üçin bizi saýlamaly?

● “Hi-Tech” önümçilik enjamlary
Esasy önümçilik enjamlarymyz göni Japanaponiýadan (Panasonic we Omron) we Germaniýadan (KUKA) getirilýär.

● Güýçli gözleg we güýç

2020-nji ýylyň ahyryna çenli Hereket 58 programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyna, 55 patentine eýe.

Gözleg we gözleg merkezimizde 37 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Elektron Ylym we In Engineeringenerçilik Uniwersitetinden aspirantura ýa-da ondan ýokary.

● Çalyşmalar we hyzmatdaşlyk
Milli metrologiýa işgärleriniň işleýşi we okuw bazasy.Hytaý IoT tehnologiýa pudagyndaky 20 meşhur kärhananyň biri.Çengdu gazy anyklaýyş in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi.CNPC, Sinopec, CNOOC we ş.m. birinji derejeli üpjün ediji.

● OEM & ODM kabul ederliklidir
Custöriteleşdirilen logotip, ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Distr Distribýutorlara goldaw
Dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlaryň bize goşulmagyny we tehniki goldaw bermegini garşylaýarys.

Quality Hil gözegçiligi

● 1. Esasy çig mal.
Esasy komponentlerimiz: datçikler göni Japanaponiýadan, Angliýadan, Şweýsariýadan we Germaniýadan we ş.m. Europeewropa ýurtlaryndan getirilýär;.

● 2. Ylmy hil dolandyryş ulgamy
Hil ülňülerini kesgitlemekden üpjün edijiniň hiline gözegçilik etmek design dizaýn we işläp düzmekden başlap, laboratoriýada synaglary çäklendirmek, her önümiň hilini takyk maglumatlar bilen standartlaşdyrmak;

● 3. Doly amally maglumat dolandyryş ulgamyny kabul edýär
Öňdebaryjy zawod önümçiligini ýerine ýetiriş ulgamyny (MES : Önümçilik ýerine ýetiriji ulgamy) kabul etmekde öňdebaryjy boluň.Material satyn almakdan önüm öndürmek, gözden geçirmekden ahyrky önüme çenli amala aşyrylan her bir ädim takyk yzarlanyp bilner.Hil dolandyryşyny we önümçiligi dolandyrmagy gowulandyrmak üçin ulgam real wagt maglumatlary;

● 4. Doly awtomatiki önümçilik ulgamy
Doly awtomatiki önümçilik liniýasy, awtomatiki garrylyk ulgamy, awtomatiki gaz paýlaýyş ulgamy, önümçilikde öňdebaryjy awtomatiki kalibrleme ulgamy, mikron derejesine takyk kesgitleýiş standartlary.

● 5. Taýýar önümleriň synagy

zxcasdasd1
zxcasdasd2
zxcasdasd3
zxcasdasd4
zxcasdasd5
zxcasdasd6