banner

Näme üçin bizi saýlaýarys?

● “Hi-Tech” önümçilik enjamlary
Esasy önümçilik enjamlarymyz Japanaponiýadan (Panasonic we Omron) we Germaniýadan (KUKA) getirilýär.

● Güýçli gözleg we güýç

2020-nji ýylyň ahyryna çenli “Action” 58 programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyna, 55 patentine eýe.

Gözleg we gözleg merkezimizde 37 inersenerimiz bar, bularyň hemmesi Hytaýyň Elektron Ylym we In Engineeringenerçilik Uniwersitetinde aspirantura ýa-da ondan ýokary.

● Çalyşmalar we hyzmatdaşlyk
Milli metrologiýa işgärleriniň işleýşi we okuw bazasy.Hytaý IoT tehnologiýa pudagynda 20 sany meşhur kärhananyň biri.Çengdu gazy anyklaýyş in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi.CNPC, Sinopec, CNOOC we ş.m.-leriň birinji derejeli üpjün edijisi.

● OEM & ODM kabul ederliklidir
Custöriteleşdirilen logotip, ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Distr Distribýutorlara goldaw
Dünýäniň dürli künjeklerinden distribýutorlaryň bize goşulmagyny we tehniki goldaw bermegini garşylaýarys.

Quality Hil gözegçiligi

● 1. Çig mal.
Esasy komponentlerimiz: datçikler Japanaponiýa, Angliýa, Şweýsariýa we Germaniýa we ş.m. Europeewropa ýurtlaryndan gönüden-göni getirilýär;.

● 2. Ylmy hil dolandyryş ulgamy
Hil ülňülerini kesgitlemekden başlap, üpjün edijiniň hiline gözegçilik etmek design dizaýn we işläp düzmekden başlap, laboratoriýada synaglary çäklendirmek, her önümiň hilini takyk maglumatlar bilen standartlaşdyrmak;

● 3. Doly amally maglumat dolandyryş ulgamyny kabul edýär
Öňdebaryjy zawod önümçiligini ýerine ýetiriş ulgamyny (MES ufact Önümçilik ýerine ýetiriji ulgamy) kabul etmekde öňdebaryjy boluň.Maddy satyn alyşdan önüm önümçiligine, gözden geçirişden ahyrky önüme çenli amala aşyrylanda, eltmegiň her ädimini takyk yzarlap bolýar.Hil dolandyryşyny we önümçiligi dolandyrmagy gowulandyrmak üçin ulgam real wagt maglumatlary;

● 4. Doly awtomatiki önümçilik ulgamy
Doly awtomatiki önümçilik liniýasy, awtomatiki garrylyk ulgamy, awtomatiki gaz paýlaýyş ulgamy, senagatda öňdebaryjy awtomatiki kalibrleme ulgamy, mikron derejesine takyk kesgitleýiş standartlary.

● 5. Taýýar önümleriň synagy