banner

Akylly howpsuzlyk topragy

MSSP MAXONIC toparyna we golçur kompaniýalaryna hyzmat edýän akylly hyzmat platformasydyr.Ulanyjylara we dilerlere öz wagtynda, aç-açan we takyk önüm önümlerini dolandyrmak, ykjam abatlamak we hyzmat etmek, hyzmat dolandyryş hyzmatlaryny hödürleýär.Önümlere we hyzmatlara gönükdirilen hakyky hemmetaraplaýyn akylly dolandyryş platformasydyr.Önümleri, ulanyjylary, dilerleri we kärhanalary birleşdirýän galstuk.

◆ MSSP-iň akylly funksiýalary

1. Ömürboýy önüm önümlerini dolandyrmak

Önüm kody, aýratynlyk, parametr, öndürilen senesi, zawodyň öňki senesi, gowşuryş dolandyryşy, müşderi maglumatlary, taslama maglumatlary, tehniki hyzmat maglumatlary, kemçilik we näsazlyk maglumatlary, gurnama we düzediş maglumatlary we ş.m.

2. Jübi hyzmaty we hyzmaty dolandyrmak

Bejeriş şertnamasyny dolandyrmak, tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek, patrul gözegçilik işini dolandyrmak, işgärleri ýerleşdirmek we ugratmak, hyzmat prosesini yzarlamak, hyzmatyň netijelerini ýazmak, gaýdyp barmak we derňew dolandyryşy, pikir we pikir we ş.m.

◆ MSSP-iň akylly funksiýalary

1. Ömürboýy önüm önümlerini dolandyrmak

Önüm kody, aýratynlyk, parametr, öndürilen senesi, zawodyň öňki senesi, gowşuryş dolandyryşy, müşderi maglumatlary, taslama maglumatlary, tehniki hyzmat maglumatlary, kemçilik we näsazlyk maglumatlary, gurnama we düzediş maglumatlary we ş.m.

2. Jübi hyzmaty we hyzmaty dolandyrmak

Bejeriş şertnamasyny dolandyrmak, tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek, patrul gözegçilik işini dolandyrmak, işgärleri ýerleşdirmek we ugratmak, hyzmat prosesini yzarlamak, hyzmatyň netijelerini ýazmak, gaýdyp barmak we derňew dolandyryşy, pikir we pikir we ş.m.


Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr